• Ouders en Rugzak

Aanvullende eigen financiering voor de studie van uw kind

Aanvullende eigen financiering voor de studie van uw kind, leerlinggebonden, financiering voor speciaal onderwijs (omtrent gezondheid, kwalen of klachten) of regulier onderwijs met rugzak (scholen die niet specifiek aansluiten bij één bepaalde onderwijssoort) kan soms niet toereikend zijn om alle extra studiekosten van uw kind te bekostigen. In dergelijke gevallen zult u als ouder uiteraard zelf financieel moeten bijspringen. De praktijk leert dat de noodzaak hiervoor zich kan voordoen op momenten dat uw budget weinig extra ruimte biedt. U kunt geld lenen of een geld reserve nemen bij de bank of een andere financiële instelling.. De reserve werkt hierbij als een soort potje voor speciale gevallen. Heb je een BKR registratie? Laat deze registratie dan verwijderen door een expert zoals Dynamiet Nederland

Hoe werkt een geldreserve

Stel dat u en uw partner een speciale geldreserve afsluiten bij een bank met als enig doel de extra kosten rond de studie van uw kind te financieren. De geldreserve biedt u de mogelijkheid om tot een vooraf vastgesteld limiet bedragen op te nemen, wanneer hiervoor de noodzaak bestaat. U moet er wel van bewust zijn dat bij het opnemen van een bedrag u dit bedrag leent bij de betreffende bank. Wat betekent dat dit bedrag vroeg of laat met enige interest terug zal moeten worden betaald. Het voordeel van een geldreserve is dat u niet gebonden bent aan vaste opnamen en vaste maandelijkse aflossingen, maar op elk gewenst moment elk gewenst bedrag kunt opnemen. U weet trouwens vooraf ook niet wanneer u welk bedrag nodig zult hebben om de studie van uw kind aanvullend te financieren. Geld dat u uit de reserve opneemt kan op een geschikt moment weer volledig of in delen worden terug gestort. Rente wordt slechts berekend over het bedrag welke u opneemt en over de periode dat het uit de reserve was. Voordat u een geldreserve afsluit is het uiteraard verstandig om eerst de aanbiedingen van verschillende instellingen met elkaar te vergelijken, op basis van rente en andere voorwaarden.