Herindicatie

Een indicatie heeft een beperkte geldigheidsduur:

  • voor de meeste kinderen: 3 schooljaren;
  • voor dove en meervoudig gehandicapte kinderen: 4 schooljaren;
  • voor kinderen met het syndroom van Down: gehele schoolloopbaan;
  • voor kinderen uit een justiële jeugdinrichting: 1 schooljaar.

Ouders doen er verstandig aan om, als daartoe voldoende aanleiding is, tijdig voor het verstrijken van de indicatietermijn een herindicatie aan te vragen bij dezelfde Commissie voor Indicatiestelling (CvI) als voorheen. Ook moeten dezelfde gegevens worden aangeleverd, maar dat zal doorgaans gemakkelijker gaan dan de eerste keer omdat de school in de loop van de afgelopen jaren uw kind intensief heeft gevolgd.