Wat is ‘indicatiestelling?

Een indicatie is nodig om toegang te krijgen tot het speciaal onderwijs of tot een rugzak in het regulier onderwijs. Elk kind dat wordt aangemeld voor het speciaal onderwijs moet worden geïndiceerd. De indicatiestelling wordt uitgevoerd door onafhankelijke commissies. Deze Commissies van Indicatiestelling (CvI) zoals ze officieel heten, beoordelen aan de hand van onafhankelijke landelijke criteria of uw kind in aanmerking komt voor een rugzak en in welk cluster uw kind wordt geplaatst. Per Regionaal Expertise Centrum is er een Commissie voor Indicatiestelling.

In juli 2005 is een aantal criteria gewijzigd. De LCTI heeft, in samenwerking met de FvO en CG-Raad, een brochure voor ouders geschreven met de titel “Indicatiestelling en criteria voor het speciaal onderwijs of een rugzak”. De tekst kunt u hier downloaden. Ook kunt u de brochure bestellen tegen porti- en verzendkosten bij de webwinkel van de CG-Raad.