Veel kinderen die een dyslexie test hebben gedaan en dyslexie blijken te hebben, krijgen hierna geen goede begeleiding. Kinderen krijgen na een dyslexie test soms extra tijd op een toets, maar verder worden er meestal geen extra maatregelen genomen. Hetzelfde geldt voor kinderen die positief hebben getest voor een dyscalculie onderzoek. Deze kinderen hebben echter wel extra begeleiding nodig.

Vervolg na een dyslexie test of dyscalculie onderzoek.

Wanneer kinderen geen goede begeleiding krijgen, kan dit een groot effect op ze hebben. Ze komen niet goed mee met hun klasgenootjes en raken hierdoor achter op school. Dit kan ervoor zorgen dat ze uiteindelijk een klas moeten blijven zitten. Naast dat het niet goed is voor hun schoolcarrière, kan het ook negatieve effecten op de kinderen zelf hebben. Kinderen kunnen erg onzeker worden, wanneer ze niet het zelfde schoolniveau kunnen volgen als hun vriendjes. De onzekerheid kan er ook voor zorgen dat een kind zich niet meer goed gedraagt. Door frustraties kunnen ze soms niet meer goed naar hun ouders of leraren luisteren. Hoewel het vaststellen van de oorzaak door een dyslexie test al veel rust kan geven, is dit echter niet genoeg.

Advies op maat

Kinderen hebben advies en begeleiding op maat nodig. Ieder kind is anders en heeft zijn eigen gewoonten en voorkeuren, dus elk kind heeft een andere manier van begeleiding nodig. Hulp die speciaal is ontwikkeld voor elk kind, gebaseerd op de onderwijsbehoeften van het kind, wordt remedial teaching genoemd. Door remedial teaching zal een kind beter kunnen leren en weer mee kunnen komen met zijn klasgenootjes. Hierdoor zal het kind ook beter in zijn vel zitten en en minder onzeker worden. De leraren van De Onderwijspraktijk van de Wijk hebben veel ervaring in remedial teaching. Naast dat zij dyslexie tests, dyscalculie onderzoek en intelligentietesten uitvoeren, hebben zij ook gecertificeerde remedial teachers. Voor begeleiding van goede remedialteachers bij het maken van de dyslexie test en het leerproces hierna, kun je het beste contact opnemen met De Onderwijspraktijk van de Wijk.