Een vaderschaptest door middel van DNA onderzoek. Het is nog voor veel mensen een taboe maar komt in Belgi√ę steeds vaker voor. Wanneer de man en/of vrouw twijfelen over wie de vader is kan er een DNA test worden gedaan. Deze DNA test geeft 99,99% uitsluitsel over wie de vader is. Tegenwoordig kan al in een zeer vroeg stadium worden vastgesteld wie de vader is. Dit kan via een prenatale vaderschapstest. Dit is een test die al uitgevoerd kan worden tijdens de zwangerschap. Bij de vermoedelijke vader en bij de moeder wordt er bloed afgenomen. Uit het bloed van de moeder kan het DNA van de ongeboren baby worden gehaald. Op deze manier kun je al in een vroeg stadium vaststellen wie de vader is. Vanaf de negende week van de zwangerschap kan deze test al worden uitgevoerd.

Wanneer er wordt getwijfeld wie de vader is van het kind, dan kan een DNA test uitsluitsel geven. Als de moeder beweert dat een man de vader is en die man bestrijdt dat, dan kan de moeder naar de rechter gaan. De moeder kan aan de rechter een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap verzoeken.

Naast de moeder kan ook het kind in een later stadium een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap verzoeken. De moeder kan dit verzoek indienen tot het kind 5 jaar oud is. Een kind kan daarentegen altijd een verzoek indienen bij de rechter. De vader kan zelf geen verzoek indienen.

Indien de rechter dit verzoek toestaat dan kan de man veroordeeld worden om mee te werken aan het onderzoek. Hij moet dan volledige medewerking verlenen aan een DNA test waaruit zal blijken of hij de vader is. Niet elke man zal zomaar meewerken aan een onderzoek. Er zijn veel zaken geweest waarbij de vader niet komt opdagen bij de rechtzaak. In Nederland kun je niet civielrechtelijk gedwongen worden om je DNA af te staan. In de wet is daarom geregeld dat bij weigering de rechter zelf mag bepalen wat voor gevolgen dit heeft. Vaak betekent dit dat de rechter de conclusie trekt dat de man daadwerkelijk de vader is. Ontkennen of medewerking weigeren heeft dus weinig zin. Indien de man echt 100% overtuigd is dat hij de vader niet is zal een vaderschapstest dit ook uit kunnen wijzen. Wanneer blijkt dat de man de vader is heeft dit een aantal juridische gevolgen. Zo is hij bijvoorbeeld verplicht om voor het kind te zorgen en/of alimentatie te betalen.