Hoe werkt de Rugzak?

Stel: uw kind heeft een functiebeperking en u denkt na over een school voor uw kind. Wat kan de Rugzak dan precies betekenen voor u en uw kind? Wat moet u doen om uw kind in aanmerking te laten komen voor de Rugzak?

  1. Allereerst moet gekeken worden of uw kind in aanmerking komt voor leerlinggebonden financiering. Dit wordtindicatiestelling genoemd. Een onafhankelijke Commissie voor Indicatiestelling (CvI) bekijkt voor welk type speciaal onderwijs uw kind in aanmerking komt. Met deze indicatie kunt u kiezen voor speciaal of regulier onderwijs. Als u kiest voor regulier onderwijs en uw kind wordt toegelaten op een reguliere basisschool, dan kan de school met de indicatie een Rugzak aanvragen.
  2. Hoe gaat deze indicatiestelling in zijn werk? U meldt uw kind aan bij de Commissie voor Indicatiestelling van hetcluster waar uw kind thuishoort. De CvI’s zijn gevestigd bij de Regionale ExpertiseCentra (REC’s) . Bij de aanmelding dient u medische dossiers en, als uw kind al op school zit, een onderwijsrapport te overhandigen. Hierbij kunt u hulp krijgen van het REC. Het REC kan u ook de weg wijzen naar de CvI.
  3. De CvI onderzoekt vervolgens, op grond van de door u aangeleverde gegevens, of uw kind in aanmerking komt voor een indicatie voor een bepaald type speciaal onderwijs.
  4. Met deze indicatie kunt u zelf bepalen of uw kind naar een reguliere of een speciale school gaat. Ook hierover kunt u advies inwinnen bij het REC
  5. Met de school van uw keuze gaat u een gesprek aan. U vertelt wat u verwacht van de school en de school geeft aan wat zij voor uw gehandicapte kind kan betekenen. Ook hierbij kunt u het REC vragen u te helpen. Kiest u voor een reguliere school, dan mag deze uw kind alleen weigeren als daar goede redenen voor zijn. Wordt uw kind toegelaten, dan stelt u samen met de school eenhandelingsplan op. Kiest u voor een speciale school, dan moet deze uw kind in beginsel toelaten. Natuurlijk moet de handicap van uw kind wel passen bij deze school. Ook hier stelt u samen met de school een handelingsplan op.