Hoe maakt u een goede keuze?

Als uw kind in aanmerking komt voor leerlinggebonden financiering kunt u een keuze gaan maken tussen regulier en speciaal onderwijs. Maar hoe komt u nu tot een goede keuze?

Informatie inwinnen

Om een weloverwogen keuze te maken tussen verschillende soorten onderwijs is het van belang dat u over voldoende informatie beschikt. Daarom raden wij u allereerst aan informatie in te winnen over verschillende scholen. U kunt van een aantal scholen schriftelijke informatie opvragen, zoals een schoolgids of een schoolplan. Scholen zijn verplicht in hun schoolgids en schoolplan hun beleid te beschrijven met betrekking tot het onderwijs aan kinderen met een handicap.
Verder zijn andere ouders van kinderen met een handicap vaak een bron van informatie. Via organisaties van ouders kunt u in contact komen met ouders die bereid zijn u informatie te verschaffen. U kunt natuurlijk ook geheel vrijblijvend een bezoekje brengen aan een basisschool of een speciale school brengen. Daarnaast kun u voor extra hulp kijken voor een onderwijsconsulent.

Plussen en minnen op een rij zetten

Op een gegeven moment heeft u genoeg informatie verzameld en weet u wel zo ongeveer wat de voor- en nadelen van beide onderwijsmogelijkheden zijn. Maar hoe maakt u nu voor u zelf een goede afweging van de plussen en minnen. Hieronder vindt u een aantal factoren die u bij uw afweging mee kunt laten spelen.

  • De (handicapspecifieke) mogelijkheden en beperkingen van uw kind. U kent uw kind zelf het beste en weet wat het wel en niet aankan.
  • Reistijd en afstand. Scholen voor speciaal onderwijs zijn vaak verder weg dan reguliere scholen. Kan uw kind die langere reistijd aan?
  • Relatie met (niet-)gehandicapte leeftijdgenootjes. Hoe belangrijk vindt u het dat uw kind ook met niet-gehandicapte leeftijdsgenootjes leert omgaan?
  • Onderwijs specifiek afgestemd op de handicap van de leerling. In hoeverre hecht u daar waarde aan?
  • Therapie├źn onder schooltijd: zijn die mogelijk?
  • Mogelijkheden in het voortgezet onderwijs. Wat is er mogelijk na het basisonderwijs?
  • Invloed op het gezin. Vindt u het prettig dat al uw kinderen, gehandicapt of niet, naar dezelfde school gaan of juist niet?

Uiteindelijke keuze
Op basis van alle verzamelde informatie en de afweging van plussen en minnen die daarop volgt kunt u een uiteindelijke keuze maken.