Wist je dat er voor kinderen met een handicap rugzakken op maat te krijgen zijn? Dat wil zeggen dat de kinderen met een handicap gewoon naar school kunnen en daar de begeleiding krijgen die zij juist zo hard nodig hebben.

Rugzak leerlingen kregen in het verleden vaak niet het onderwijs dat bij ze past, gewoon omdat het budget niet toereikend was. Ze zaten in te grote klassen, op een verkeerde school, kregen te weinig begeleiding en middelen voor aangepaste materialen waren er ook vaak niet. Het gevolg was dat deze leerlingen achterbleven, iets wat niet wenselijk is. Met de leerlinggebonden financieringswet komt er een budget voor deze leerlingen waardoor er maatwerk geleverd kan worden. Er kan op deze manier makkelijker passend onderwijs voor een kind gevonden worden, bijvoorbeeld een reguliere school die extra rekening houdt met de handicap van het kind of een school die gespecialiseerd is in de vaak specialistische behoeften van deze leerlingen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld ook een remedial teacher of een extra begeleider betaald worden die speciaal met het kind werkt. Het kind kan ook in een kleinere klas geplaatst worden met andere kinderen die dezelfde behoeften hebben. Maar het kan ook zo zijn dat het budget besteed wordt aan materialen die nodig zijn om goed onderwijs te geven aan het kind.

Om in aanmerking te komen voor een rugzak dient er een indicatiestelling plaats te vinden, dit is een onafhankelijk onderzoek naar de behoeften van het kind. Heeft het kind extra begeleiding of hulp nodig dan krijgt het kind een rugzakje. De ouders blijven verantwoordelijk voor het budget, zij beslissen uiteindelijk waar het geld van de rugzak aan uitgegeven gaat worden. Dit kan dus de school zijn, de extra begeleiding die ingehuurd moet worden of iets anders. Alle kinderen zijn anders en dus zijn ook alle rugzakken anders. Dat maakt het ook maatwerk en hoewel de Commissie voor Indicatiestelling bepaalt voor welk onderwijs het kind in aanmerking komt blijven de ouders veel zeggenschap houden. Samen met hen en de school wordt namelijk een handelingsplan opgesteld waar alle partijen mee werken. Hierin staat precies welke middelen en materialen er nodig zijn voor het kind en op welke manier het begeleid moet worden.

Tegenwoordig werkt men in het onderwijs ook steeds vaker met elektronische hulpmiddelen, zoals een tablet of laptop. In dat geval kan een laptop rugzak ook erg makkelijk zijn.