Kinderen met een handicap en/of gedrag- en leerproblemen volgen in Nederland onderwijs op speciale scholen. Deze scholen zijn te vinden in het basis- en voortgezet onderwijs en sinds enige tijd ook in het beroepsonderwijs. De overheid heeft dit speciaal onderwijs onderverdeeld in 4 verschillende clusters.
– visueel gehandicapte kinderen (blind, zeer slecht ziend)
– slechthorende kinderen en dove kinderen
– zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) en gehandicapte kinderen
– kinderen met grote gedragsproblemen

Op het speciaal onderwijs zijn de groepen kleiner als op de gewone school en er zijn meer leraren en begeleiders. De overheid helpt ouders om hun gehandicapte kinderen op een reguliere school te plaatsen. Scholen in het speciaal onderwijs vormen steeds meer samenwerkingsverbanden met gewone scholen. Ouders van kinderen met een handicap of leerprobleem willen graag dat hun kind straks mee kan doen in de maatschappij. Door het kind op een gewone school te plaatsen hoopt men dat gehandicapte kinderen integreren tussen de gewone leerlingen.

Rugzakje

Met de Leerlinggebonden Financiering (Lfg) kunnen ouders zorg inkopen voor hun gehandicapte kind om les te krijgen op de gewone school. Deze financiele ondersteuning wordt ook wel ‘rugzakje’ genoemd. Met het geld kan extra begeleiding gekocht worden van een onderwijsassistent, speciale software, hardware of het kopen van extra studiemateriaal. Een voorbeeld is een digitaal schoolbord dat aangesloten is op een computer.

Onderwijsassistent

Leraren hebben het al druk en een kind met een handicap vraagt meer aandacht. Een onderwijsassistent is daarom een goede keus als aan extra begeleiding wordt gedacht. De onderwijsassistent kan met een kind oefeningen doornemen en toezicht houden in de klas. Om de leraar bij te staan als onderwijsassistent moet men wel een erkend diploma hebben. Dit kan behaald worden op een regionale ROC school. Niet iedereen wil weer terug naar de school daarom is het ook mogelijk om een diploma te halen via een thuisstudie opleiding. Het is zeker een baan met toekomst. Onderwijsassistenten die meer willen kunnen later ook instromen in een hbo lerarenopleiding.