Als ouder kun je waarschijnlijk wel begrijpen dat een scheiding een grote invloed heeft op een kind. Er verandert een heleboel in de situatie van het kind. Ze moeten wennen aan een nieuw huis, missen hun vader of moeder de helft van de tijd en moeten misschien wel naar een andere school. De vertrouwde omgeving wordt van hen afgenomen en ze krijgen te maken met allerlei nieuwe dingen. En dat kan een grote impact hebben op een kind. Als je binnenkort gaat scheiden of net gescheiden bent, kan het nuttig zijn om te weten welke invloed de scheiding precies heeft op het kind. Zo kun je er rekening mee houden en zo goed mogelijk op inspelen. In deze blog vertellen we wat het effect van een scheiding op een kind is.

Problemen met gevoelens, gedrag, school en sociale contacten

Als een kind een scheiding van zijn of haar ouders meemaakt, heeft het kind een grotere kans op problemen dan dat de ouders niet gescheiden zouden zijn. Bij problemen kun je denken aan psychische problemen zoals een laag zelfbeeld, maar ook aan gedragsproblemen of problemen op school. Kinderen van gescheiden ouders presteren vaak minder goed op school en kunnen zich minder goed concentreren. Dit is best logisch, want er speelt ontzettend veel in hun leven. Hierdoor hebben ze minder rust in hun hoofd om zich volledig op hun schoolwerk te richten. Ook kan een kind problemen krijgen met vriendjes. Doordat het kind te maken krijgt met veel emoties, kan deze soms heftig reageren op bepaalde gebeurtenissen. En dat vinden andere kinderen niet fijn. Hierdoor willen andere kinderen bijvoorbeeld niet meer spelen na school of wordt het kind buitengesloten.

Somberheid, angsten en emoties

Ook komen er heel veel emoties kijken bij een scheiding. Sommige kinderen krijgen te maken met sombere gedachten en angst. Ze trekken zich dan terug en zijn bijvoorbeeld bang om hun veilige plek te verliezen. Andere kinderen voelen zich juist boos en vertonen agressief gedrag of luisteren niet. Ook kunnen kinderen zich schuldig voelen, ze denken dat zij schuldig zijn aan de scheiding. Dit kan zich juist uiten in het feit dat kinderen zich voorbeeldig gaan gedragen en heel goed luisteren. Zo hebben ze het gevoel dat ze het weer goed kunnen maken. Kinderen kunnen zich ook zorgen maken over één of beide ouders. Je merkt dan dat het kind bepaalde taken van je overneemt of voor je wil zorgen, en dat is helemaal niet goed voor het kind.

Lichamelijke klachten

Kinderen kunnen na een scheiding last krijgen van lichamelijke klachten. Ze kunnen bijvoorbeeld niet slapen, wat op zijn beurt weer zorgt voor problemen. Dit komt bijvoorbeeld door angstgevoelens of veel zorgen in hun hoofd. Kinderen krijgen dan last van hoofdpijn, buikpijn of misselijkheid.

Negatieve effecten verkleinen

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om de negatieve effecten van een scheiding te verkleinen en hen te helpen de scheiding te verwerken. Het is belangrijk om overal tactvol mee om te gaan. Praat op de juiste manier met het kind, laat het kind geen kant kiezen en maak geen ruzie waar het kind bij is. Laat zien dat je nog kunt samenwerken met je partner en zeg geen negatieve over elkaar. Dit geeft het kind een gevoel van veiligheid en het gevoel dat hij of zij van beide ouders mag houden. Een scheidingsadviseur kan je hierbij helpen, omdat deze met jullie samen in gesprek gaat op zoek naar oplossingen. Ook is het belangrijk om de leerkracht op school in te lichten over de scheiding. Een leerkracht kan namelijk voor het kind klaar staan en een luisterend oor bieden. Hierdoor blijft school een veilige plek voor het kind. Ook snapt een leerkracht waarom het kind boos en opstandig gedrag vertoont als je de leerkracht inlicht over de scheiding.