Veel mensen vinden het lastig om te reageren op iemand die vertelt dat hij of zij een eetstoornis heeft. Dit is logisch, aangezien het niet gemakkelijk is om hier een passend antwoord op te verzinnen. Praten is een heel erg belangrijk onderdeel voor mensen die last hebben over een eetstoornis, maar er komt vaak een stuk meer bij kijken. Wat kun je doen bij een eetstoornis? Dat lees je in onderstaande tekst.

Soorten eetstoornissen

Je hebt een eetstoornis als je de controle verliest over je gedrag en is en psychische aandoening, waarbij er een afwijking van het normale eetgedrag is. Er is vaak een onderliggende oorzaak bij een eetstoornis, zoals isolement, een trauma of problemen op sociaal gebied of in je persoonlijkheid.

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen die onderling van elkaar verschillen, waaronder Anorexia, Boulimia, Eetbuistoornis (BED) en Eetstoornis NAO. Op internet kun je meer informatie vinden over de soorten, symptomen en mogelijkheden tot behandeling.

Tips als je zelf last hebt van een eetstoornis

Als je last hebt, of denkt te hebben, van een eetstoornis is het belangrijk om dit uit te spreken naar mensen in je omgeving. Dit is niet makkelijk, dus kies iemand die vertrouwt, zoals je ouders of goede vrienden. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat je niet alleen bent en kun je bijvoorbeeld contact zoeken met lotgenoten. Zo kom je meer te weten over de eetstoornis en kom je misschien ook tips tegen die jou kunnen helpen. Een van deze tips is om een eetdagboek bij te houden. Hierin kun je opschrijven wat je die dag hebt gegeten, hoe je je daarbij voelde en wat je deed. Op deze manier kun je namelijk meer inzicht krijgen in je gedrag als het om eten gaat. Het is belangrijk om te onthouden dat je een eetstoornis niet zelf kan oplossen en dat er vrijwel altijd professionele hulp voor moet worden ingeschakeld.

Tips voor naasten: wat kun je doen?

Als je bij je partner, familielid of iemand anders denkt dat er sprake is van eetstoornis, is het belangrijk om er over te gaan praten. Vertel bijvoorbeeld dat je je zorgen maakt over het eetgedrag en vraag hoe je zou kunnen helpen. Het is belangrijk om te weten dat je iemand niet moet dwingen om te eten, omdat dit alleen maar averechts zal werken. Besef ook dat je zelf weinig kunt veranderen aan de stoornis en stimuleer degene daarom ook om professionele hulp te zoeken. Bied aan om samen naar de huisarts te gaan, zodat dit al een stuk laagdrempeliger wordt.

Mogelijkheden tot behandeling bij een eetstoornis

Een eetstoornis is niet zomaar opgelost. Ook als de persoon weer gezond eet, is het onderliggende, psychische probleem vaak niet opgelost. Daarom is het belangrijk om professionele hulpverlening in te schakelen en therapie te volgen voor de eetstoornis behandeling. Afhankelijk van de situatie kan er ook bijvoorbeeld gezinstherapie of systeemtherapie gegeven worden. Therapie kan vermoeiend zijn, waardoor geduld enorm belangrijk is en het ook fijn is als naasten interesse tonen in hoe het gaat.